Vědecká magie

Alchymie zaujímá ve světech fantasy her na hrdiny zvláštní místo. Ve světech, v nichž vládnou magie, draci a bohové, kteří otřásají základy reality, se alchymie jeví jako jednoduchá věda. V našem vlastním světě byla alchymie prvním krokem k mnohem méně mystickému světu moderní chemie. Ve fantastických světech fikce může být alchymie mnohem víc. Níže je popsaný způsob, jak alchymii definovat ne jako jediné povolání, ale spíš jako variabilní soubor možností. Studium této ambiciózní vědy přináší novou perspektivu a přemosťuje obrovskou mezeru mezi magií a vědou.
Článek vložil ShadoWWW | Matt Roth

Nové zázemí

Alchymistův učeň

Jsi alchymista s určitým renomé, který se etabloval v alchymii po dlouhodobém učení u věhlasného mistra. Postrádáš obchodní stránku profese; svůj život jsi trávil fušováním, experimentováním a improvizováním s alchymistickými odvary. Jsi bez podpory gildy, ale díky učení svého mistra ses zlepšil ve své technice. Možná nemáš obchodní úspěch, který přichází se členstvím v gildě, ale to ti umožnilo svobodně dumat nad novými způsoby, jak vylepšit každou tinkturu, kterou jsi uvařil.

 • Zdatnosti v dovednostech: Lékařství, Příroda
 • Zdatnost s pomůckami: Alchymistické suroviny
 • Jazyky: Libovolný jeden
 • Vybavení: Soubor alchymistických surovin, flakónek kyseliny, obyčejné oblečení, brašnička obsahující čtyři prázdné flakónky a 5 zl.

 

Alchymistická specializace

Alchymisté obecně žijí ve velkoměstech, kde mohou rozvíjet a zlepšovat své řemeslo, ale není nic neobvyklého je najít i v těch nejmenších vesnicích. Většina alchymistů je zpravidla potrhlá a posedlá konkrétním studijním oborem a volí si specializaci, kterou si chtějí osvojit. Zvol si svou specializaci, nebo ji urči náhodně.

k8 Alchymistická specializace
1 Hadí oleje a "zázračné" léky
2 Smrtící jedy
3 Posilňující elixíry
4 Výbušniny a hořlaviny
5 Lepidla, rozpouštědla a podobná činidla
6 Kyseliny, zásady a všechno mezi
7 Kosmetické pomůcky a úpravy vzhledu
8 Vyprošťováky z kocoviny a drobná léčiva

 

Schopnost: Chemické ohrožení

Jako alchymista ses nejspíš záměrně vystavoval široké škále chemikálií. Postupně ses naučil, jak pomocí ochutnání nebo přivonění rychle určit, jaké vlastnosti nemagická látka může mít – ideálně předtím, než tobě nebo tvé práci způsobí nějaké škody. Tvé zkušenosti omezí či zabrání neúmyslnému zranění během takové analýzy. Dle úvahy PJ tato schopnost může fungovat na magické látky, ale neúmyslné vystavení je mnohem pravděpodobnější.

 

Navržené charakteristiky

Alchymisté jsou proslulí svou tvrdou prací a posedlou povahou. I alchymisté-nedobrodruzi jsou přinejlepším potrhlí. Vědy a poznání si cení téměř nade vše a jsou obzvlášť náchylní na relativizování morálky, pokud to znamená pokrok v jejich řemesle.

k6 Osobnostní rys
1 Minulost je největší učitel, budoucnost nejhorší student.
2 Zajímají mě fakta a pouze fakta, i když je mohu často zatajit, když mluvím s rivaly.
3 Ochotně prokážu ostatním laskavot... pokud si myslím, že je budu moci později využít.
4 Jmem tvrdošíjný zastánce tenké hranice mezi alchymií a magií.
5 Bádáním objevuji sebe.
6 Příroda se o mě stará; já inovuji pro ni.

 

k6 Ideál
1 Vědecká metoda. Strukturované učení je klíčem k společenskému úspěchu. (Zákonné)
2 Ošetřování. Z mých talentů může mít prospěch nespočet obyvatel. (Dobro)
3 Pokusnictví. Představivost je bezbřehá. Zákon ne. (Chaotické)
4 Lakomství. Bohatství stojí za jakékoli důsledky. (Zlo)
5 Znalost. S koncem dne nepřichází konec učení. (Neutrální)
6 Mistrovství. Jen vytrvalou snahou o dokonalost lze dosáhnout výtečnosti. (Jakékoli)

 

k6 Pouto
1 Pověst mého mistra byla lživě zničena. Jen to musím dokázat.
2 Alchymie se dá stále rozvíjet, ale já v ní chci způsobit převrat.
3 Zloději, kteří ukradli mou největší práci, neví, že po nich jdu stále.
4 Přírodní svět je zdrojem mých činidel, takže má práce ho musí pomáhat chránit.
5 Vím, že mé řemeslo může pomoci s léčením a ochrannou pokojných.
6 Jsem živá knihovna znalostí a hledám svého vlastního učně.

 

k6 Vada
1 Kvůli veškeré své práci neušetřím ani měďák!
2 Udělám všechno proto, abych byl nejlepší a nejlepším zůstal.
3 Co si nezapíšu, to zapomenu.
4 Vše, co jsem se naučil, jsem někomu ukradl.
5 Alchymie nebyla mou první láskou, ale bude mou poslední.
6 Nehoda, která usmrtila mého mistra, nebyla jeho chyba – byla to má chyba.

 

Varianta Alchymistova učně: Samouk

Ne každý alchymista má to štěstí, že ho vezme někdo do učení. Možná místo toho máš prostě pro alchymii přirozené nadání, nebo se ji učíš stylem rozsáhlých pokusů a omylů. Možná jsi nikdy neměl nikoho, kdo by tě jí učil, ale naučil ses ji těžkým způsobem – svým způsobem. Výsledkem tvé neortodoxní výuky alchymie ale je, že máš sklon přistupovat k problémům trochu jinak. Tvé kyseliny jsou stejně žíravé, tvé jedy stejně smrtící a tvé léky stejně uklidňující, ale postrádáš opatrnou, předpisovou metodologii, kterou se vyučují učni.

 

Chceš-li být samouk, použij níže uvedenou schopnost Neortodoxní alchymie. Můžeš si vyměnit svou zdatnost v dovednosti Lékařství za Přežití, pokud ses naučil svému řemeslu v divočině, nebo za Klamání, pokud jsi ho cvičil v tajnosti.

 

Varianta schopnosti: Neortodoxní alchymie

Tuto schopnost zázemí si můžeš vybrat místo Chemického ohrožení.

 

Tvá alchymie je trochu odlišná od alchymie všech ostatních, ale právě proto je zvláštní. Tvůj jedinečný přístup k vědě ti poskytuje neznámé znalosti o světě. Když se pokoušiš vybavit si nějakou informaci z Mystiky nebo Přírody, máš často nápad, jak se dozvědět víc, i když nevíš nic konkrétního. Tato metoda obvykle zahrnuje experimentání, časově náročnou a potenciálně nebezpečnou alchymii. PJ může rozhodnout, že jsou určité věci, které nemůžeš vědět ani je více prozkoumat pomocí alchymie.

 

Nové odbornosti

Protože je alchymie obsáhlá věda, ne všichni alchymisté provozují své řemeslo stejným způsobem. Následující odbornosti představují jen několik z mnoha různorodých specializací v alchymii a budoucím alchymistům nabízí nové a jedinečné prospěchy.

 

Alchymistický artilerista

Specializoval ses na četné nebezpečné chemikálie, které jsou alchymistovi k dispozici, a získal jsi následující prospěchy:

 • Zvyš svou hodnotu Obratnosti o 1, ale maxímálně na 20.
 • Vrhací alcymistické zbraně můžeš brát jako jednoduché zbraně na dálku s vytříbenou a vrhací (4/12 sáhů) vlastností, ne jako improvizované zbraně.
 • Vrhací alchymistické zbraně ti v dlouhém dostřelu nezpůsobují nevýhodu k hodům na útok zbraní na dálku.
 • Když útočíš achymistickou zbraní a zasáhneš, způsobíš 1 kostku zranění zbraně navíc.

 

Rychlá alchymie

Alchymistické předměty umíš vyrábět mnohem rychleji, než je běžné.

 

Jako součást krátkého či důkladného odpočinku můžeš vyrobit jeden nestabilní alchymistický předmět. Nestabilní alchymistický předmět funguje úplně stejně jako jeho normální protějšek, ale jeho trvanlivost je jen 24 hodin. Předměty vyrobené tímto způsobem nestojí žádné peníze, ale jejich nestálá povaha ti brání, abys měl u sebe víc než jeden. Vyrobení nového nestabilního alchymistického předmětu způsobí, že se ten předchozí zkazí. Abys měl prospěch z této dobornosti, musíš mít alchymistické suroviny a musíš s nimi být zdatný.

 

Zhoubný travič

Cvičil ses v travičském umění a získal jsi následující prospěchy:

 • Získáš zdatnost s travičskou soupravou a alchymistické suroviny můžeš považovat za travičskou soupravu.
 • Jedy vyrobíš dvakrát rychleji, než je obvyklé, čili během výroby zdvojnásobíš svůj denní pokrok.
 • Smícháním dvou dávek stejného jedu můžeš vytvořit koncentrovaný jed, který dává nevýhodu ke všem záchranným hodům na odolání vůči němu.
 • Máš výhodu k záchranným hodům proti účinkům jedu.

 

Nové alchymistické předměty

Alchymisté jsou mistři riskantní improvizace a promyšleného zlepšení. Když alchymistovi schází správná pomůcka, téměř vždy vypracuje nový odvar. Zde najdeš několik nových předmětů do alchymistova arzenálu a nové volitelné pravidlo pro jejich tvorbu.

 

Za každý den řemeslník vyrobí jeden či více předmětů s celkovou tržní cenou nepřesahující 5 zl. Alchymista to má stejně, ale často mu chybí požadované mezidobí. Abys svou produkci alchymistických předmětů urychlil, můžeš si hodit na ověření Inteligence (alchymistických surovin) se SO 10. Za každých 5 bodů nad tento SO se tvůj denní pokrok zdvojnásobí (tj. o 10 se zčtyřnásobí, o 15 se zosminásobí atd.). Pokud neuspěješ o 5 či více, zničíš si denní ingredience, ztratíš denní suroviny a 5 zl pokroku. Můžeš se pokusit o tvorbu během dobrodružného dne, ale uděláš-li to, utrpíš nevýhodu k ověření na výrobu, což představuje různé komplikace a přerušování.

 

Alchymistická pochodeň

Cena 25 zl; váha 1 lb.

Hrubý, lepkavý kolomaz na konci této pochodně zachytává vzduch, díky kterému hoří i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Alchymistická pochodeňje slabší než normální pochodeň. Vydrží hořet 1 hodinu a dosvítí jasným světlem 2 sáhy a slabým světlem další 2 sáhy. V silném dešti, silném větru a pod vodou vydrží hořet 1 hodinu (i když ponořená hoří špatně a dosvítí jen slabým světlem 1 sáh) a pak doutná. Zaútočíš-li na blízko s hořící alchymistickou pochodní a zasáhneš, kolomaz ulpí na cíli a způsobí mu ohnivé zranění 1 na začátku každého jeho tahu. Tvor může ukončit toto zranění, když pomocí akce uspěje v ověření Obratnosti se SO 10 a uhasí plameny.

 

Dýmovnice

Cena 100 zl; váha 3 lb.

Obal této kovové koule je posetý dírkami a opatřen zápalnou šňůrou. Když se zapálí, chrlí dusivý černý kouř, který na 1 minutu hustě zahalí krychli o straně 2 sáhy. Tvorové v kouři, kteří dýchají vzduch, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak mají nevýhodu ke všem hodům, zatímco dýchají zplodiny. Mírný nebo silnější vítr potlačí účinek kouře. Kola, kdy je kouř potlačen, se přesto započítávají do minutového trvání účinku.

 

Hliněná pasta na obličej

Cena 50 zl; váha 1 lb.

Tento hustý jíl lze vytvořit v jakékoliv barvě a snadno se dá vymodelovat na pokožku. Když se aplikuje, je téměř k nerozeznání od skutečnosti. Po minutovém rozhnětení můžeš použít hliněnou pastu na obličej k vytvoření přesvědčivého přestrojení, dokonce i když nejsi zdatný se soupravou pro přestrojování nebo ji nemáš. Když použiješ hliněnou pastu na obličej, můžeš si zdvojnásobit svůj zdatnostní bonus ke všem ověřením na tvorbu či údržbu přestrojení. Hliněná pasta na obličejvydrží přesvědčivá jen 3 hodiny a pak se začne loupat a při dotyku je ihned patrné, že jde o podvrh.

 

Jiskřící tyčka

Cena 75 zl; váha 2 lb.

Drát svinutý kolem této krátké tyče z ohořelého dřeva praská elektřinou a trhnutím se rychle vybije. Jako akci můžeš trhnout jiskřící tyčkou a udeřit od sebe bleskem v 4 sáhy dlouhé a 1 sáh široké dráze ve směru, který zvolíš. Každý tvor v dráze musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak utrpí bleskové zranění 1k4 a na 1 kolo je ochromen.

 

Ledovcovec

Cena 100 zl; váha 1 lb.

Kus pórovitého materiálu v tomto flakónku při kontaktu se vzduchem vybuchne silnou endotermickou reakcí. Jako akci můžeš tuto lahvici vrhnout do dálky až 4 sáhy, kde se při dopadu rozbije. Zaútočíš na dálku proti cílovému tvorovi nebo předmětu, přičemž ber ledovcovec jako improvizovanou zbraň. Při zásahu cíl utrpí chladné zranění 1k4 a musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 10, jinak náhle zamrzne. Zamrzlý cíl má poloviční rychlost a ve svém tahu může použít buď akci, nebo bonusovou akci, ne obojí. Tvor může tento účinek ukončit použitím akce, při níž si hodí na ověření Síly se SO 10, aby led povolil.

 

Půlnoční prach

Cena 75 zl; váha 2 lb.

Tento prášek reaguje s přírodním světlem a výrazně ztemňuje oblast kolem sebe. Jako akci můžeš vyhodit váček půlnočního prachu do vzduchu a vytvořit oblast tmy (jako kouzlem tma) v krychli o straně 4 sáhy. Prach vydrží ve vzduchu 1 minutu, nebo dokud ho nerozfouká mírný či silnější vítr. Na magické světlo nepůsobí.

Přeloženo z neveřejného článku Matta Rotha na EnWorldu.
Článek vložil ShadoWWW | Matt Roth 19.02.2016
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.096575975418091 secREMOTE_IP: 34.239.158.223